Basisworkshop: Regulier & Intense

Wat houdt de basisworkshop in?

In de basisworkshop (Regulier & Intense) leer je communicatievaardigheden van de How2talk2kids-methode, die je thuis binnen jouw gezin kunt toepassen in de praktijk.
Het uitgangspunt bij iedere workshop is dat je spiegels krijgt voorgehouden: je ervaart zelf hoe kinderen zich voelen, waardoor je je beter in hen kunt verplaatsen. Ook krijg je inzicht in de mogelijke effecten van traditionele opvoedmethodes. Aan de hand van oefeningen en situaties uit je eigen praktijk, ga je thuis effectief aan de slag met de vaardigheden.

Wat leer je bijvoorbeeld?

Het gebruik van beschrijvende taal en de juiste grondhouding zijn 2 essentiële aspecten bij het toepassen van de communicatievaardigheden.

  • Beschrijvende taal: gebruik taal die niet evalueert of oordeelt als je tegen je kind praat. Je kind gaat dan zelf nadenken over wat hij kan doen en komt zelf eventueel met een oplossing. Het gebruik van beschrijvende taal stelt je als ouder in staat om kritiek te geven zonder gemeen te worden, om te prijzen zonder een oordeel uit te spreken, om boos te worden zonder te kwetsen en om gevoelens te erkennen zonder deze te beoordelen.
  • Juiste grondhouding: belangrijker nog dan onze woorden, is onze houding. Als je niet écht begaan bent, dan kom je onecht of manipulerend over. Leef je in in de situatie van je kind en ga in zijn schoenen staan. Je woorden komen dan echt gemeend over en niet als een willekeurige techniek.

De opbouw van de workshop: de bouwstenen

De basisworkshop Regulier bestaat uit 6 sessies waarin 6 bouwstenen trapsgewijs zijn opgebouwd; je bouwt als het ware een huis. Het huis van de beschrijvende – niet (ver)oordelende – taal. Elke bouwsteen is belangrijk: een huis zonder dak gaat lekken, een huis zonder fundering zakt weg. In de basisworkshop Intense worden dezelfde bouwstenen behandeld in twee dagen.

Het 6-stappenplan van de workshop:

• Ontkennen gevoelens van je kind: de gevolgen
• Vaardigheden: kinderen helpen omgaan met negatieve gevoelens (jaloezie, boosheid, teleurstelling); onacceptabel gedrag beperken
• Waarom is dit zo belangrijk?
• Gebruikelijke methoden (waarschuwen, dreigen), de resultaten
• Vaardigheden: medewerking stimuleren tot wederzijdse tevredenheid
• Reactie van kinderen op straf. Noodzaak voor discipline?
• Vaardigheden: alternatieven voor straf en het belang hiervan, aanmoediging eigen verantwoordelijkheid kind, hoe reageren we effectief als kinderen over onze grenzen heen gaan?
• Kinderen stimuleren tot verantwoordelijke en zelfstandige individuen
• Vaardigheden: kinderen ondersteunen bij ontwikkelen competenties voor meer zelfvertrouwen en weerbaarheid
• Gebruikelijke manieren van prijzen, de resultaten
• Wat is het verschil tussen behulpzaam en niet-behulpzaam prijzen en wat is het effect daarvan op het kind?
• Nieuwe manieren van prijzen: bouwen van een positief en realistisch zelfbeeld
• Vaardigheden: kinderen helpen bij bewustwording van innerlijke kracht
• Etiketten van kinderen (druktemaker, prinses, driftkikker, clown, kattenkop, wijsneus)
• Vaardigheden: bevrijden van deze self fulfilling prophecy-etiketten en waarom is dit zo belangrijk? Het kind helpen zichzelf te zien in een ander, positief licht

Structuur sessies

Elke sessie begint met een terugblik op de vorige sessie. Ervaringen worden uitgewisseld en er kunnen vragen worden gesteld. Het eventuele huiswerk wordt besproken en er is ruimte tot evaluatie. Dan bespreekt de trainer de nieuwe bouwsteen. Aan het einde van elke sessie is er nog ruimte voor discussie en vragen.

Sessies zijn interactief. Er komen inlevingsoefeningen voorbij en verschillende oefeningen om de vaardigheden te leren toepassen. De vaardigheden écht leren toepassen doe je thuis. De opzet is daarom erg gericht op het zelf ervaren en toepassen van de vaardigheden.

Huisposters

De hoofdpunten van de theorie van elke bouwsteen (sessie) zijn weergegeven op 1 A4’tje. Hang de 6 posters boven je bed, de commode of wc, of plak ze op je koelkast. Lees en herlees. Keer op keer weer. Het zijn de belangrijkste speerpunten van de vaardigheden. Hoe beter je die in je hoofd hebt zitten, hoe makkelijker je ze toepast.

medewerker BackofficeBasisworkshop: Regulier & Intense